Image

PIKNIK ZDROWOTNO-EKOLOGICZNY

Image

Walkathon NEUCA dla Zdrowia od 11 lat był cyklicznym wydarzeniem o charakterze prozdrowotnym i prosportowym. Miał na celu aktywizację lokalnej społeczności i popularyzację zdrowego stylu życia poprzez marsze oraz inne formy aktywności wykonywane na świeżym powietrzu.


Wydarzenie w większości edycji składało się z:


- Marszu dla Zdrowia, w którym corocznie bierze udział kilka tysięcy osób - dzieci, młodzieży, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami


- strefy badań diagnostyczno-profilaktycznych (tzw. miasteczko zdrowia), w której uczestnicy mogą wykonać badania przesiewowe w diagnozowanych najczęściej jednostkach chorobowych (m.in. mammografię, badanie znamion skórnych, EKG, badanie poziomu cukru - w ramach Narodowego Badania Poziomu Cukru, które Fundacja prowadzi w całym kraju od 2022 roku, cholesterolu i ciśnienia tętniczego, spirometrię, densytometrię i wiele innych).


Nasze wydarzenie nigdy nie jest takie samo, pamiętają to wszyscy, którzy są z nami od początku. Do jego organizacji zawsze podchodzimy elastycznie, biorąc pod uwagę potrzeby i sytuację społeczną w danym roku.


Nie inaczej było w 2020 i 2021 r., kiedy w związku z sytuacją epidemiczną zrezygnowaliśmy z tradycyjnego marszu na rzecz wydarzenia wirtualnego. Mając jednak na uwadze problemy z dostępem do profilaktyki, zorganizowaliśmy duże Niebieskie Miasteczko Zdrowia. Tym samym w 2020 i 2021 r. w Toruniu stanęła jedna z największych przychodni mobilnych w kraju, oferująca wszystkim zainteresowanym dostęp do szeregu bezpłatnych badań profilaktycznych.


We wszystkich edycjach wydarzenia wzięło udział do tej pory ponad 30 tysięcy osób. Historia Walkathonu to 16 mln spalonych kalorii i hektolitry wylanego potu. To także setki przebadanych pacjentów w badaniach przesiewowych, dziesiątki konsultacji lekarskich. Wreszcie 11 minionych edycji marszu to ponad 1 mln zł „wychodzonego” wsparcia charytatywnego. Poszczególnym edycjom Walkathon NEUCA dla Zdrowia towarzyszy inny cel charytatywny, a więc to również wyjątkowa okazja, by RAZEM zrobić coś dobrego.


Pierwszy Walkathon NEUCA dla Zdrowia odbył się w 2012 roku w Toruniu, jako odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.Wrześniowy marsz z kijami stał się dla Torunian tradycją, zrzeszającą co roku od 2000 do 5000 uczestników .We wszystkich edycjach wydarzenia do tej pory wzięło udział ponad 33 tysiące osób. Historia Walkathonu to 16 mln spalonych kalorii i hektolitry wylanego potu, nie tylko na trasach marszów, ale także w Miasteczku podczas dorocznych pikników rodzinnych.To też setki przebadanych pacjentów w badaniach mobilnych, dziesiątki konsultacji lekarskich. To popularyzacja ruchu i zdrowego trybu życia, w najprostszej z możliwych postaci – spaceru, marszu z kijami.To wydarzenia dla małych i dużych, dla rodzin i znajomych, dla wszystkich.Wreszcie 11 minionych edycji marszu to dużo ponad 1 mln zł „wychodzonego” wsparcia charytatywnego.

Historia wydarzenia

Image Image
Image

Organizator:

Partner honorowy:

Image

Partner miejsca:

Image Image
Image Image Image

Partnerzy zdrowotni:

NEUCA SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Fortecznej 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000049872, REGON: 870227804, NIP: 879 00 17 162Kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) NEUCA S.A. wynosi 4 407 849 zł i dzieli się na 4 407 849 akcji o wartości 1 zł każda. Spółka NEUCA S.A w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

Inspektor Ochrony Danych: Dorota Neubauer

Zastępca IOD: Anna Wiśniewska, Iwona Osip-Witkowska e-mail: iod@neuca.pl